ผู้สอน
ภานุพันธ์ เพิ่มเปี่ยม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

บธ3001401 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 2/61


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
34462

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี


คำอธิบายชั้นเรียน

...