ผู้สอน
สิริรัตน์ แสนยงค์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 27 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

วิชาสารปราบศัตรูพืชและการจัดการ 2562


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
34469

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยนเรศวร


คำอธิบายชั้นเรียน

สารป้องกันกำจัดเชื้อรา