homeชีววิทยา ม.4
personperson_add
ชีววิทยา ม.4

ผู้สอน
person
นางสาว สุรียาวรรณ จันสด
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชีววิทยา ม.4

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3450

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

จุดประสงค์การจัดตั้งชั้นเรียนนี้ขึ้นก็เพื่อ......
          - แลกเปลี่ยนความรู้
          - ซักถามข้อสงสัย
          - ส่งงาน/การบ้าน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)