ผู้สอน
สุนันต์ ทองสีนุช
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 13 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

262-572 Teaching Profession I


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
34512

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี


คำอธิบายชั้นเรียน

ฝึกสอน 1 (2/2561)