homeวิชา มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน
personperson_add
วิชา มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน

ผู้สอน
เพียงใจ คันธารัตน์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชา มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3454

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

มีจุดประสงค์เพื่อเป็นการทบทวนการเรียน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)