homeวิชา มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน
person
วิชา มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน

ผู้สอน
เพียงใจ คันธารัตน์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชา มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3454

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

มีจุดประสงค์เพื่อเป็นการทบทวนการเรียน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)