home1101 141 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
personperson_add
1101 141 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

ผู้สอน
person
ดร. ศักดิ์ศรี สุภาษร
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
1101 141 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3455

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ดดด


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)