ผู้สอน
สล้าง มุสิกสุวรรณ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 28 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

748-121 Computer Programming I (Group 4) 2/2561


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
34559

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี


คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนสำหรับเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนรายวิชา 748-121 Computer Programming