ผู้สอน
Wimon Utanon
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

หลักคอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรม


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
34565

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา


คำอธิบายชั้นเรียน


ความรู้พื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์ วิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์ การเขียนโปรแกรม การประยุกต์ใช้