ผู้สอน
นางสาวจริยา รัตประเสริฐ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

หลักการทำงาน ของคอมพิวเตอร์ มัธยมศึกษาปีที่ 6


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
34568

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์


คำอธิบายชั้นเรียน

ความหมาย ประเภท และสัญลักษณ์ของผังงาน