ผู้สอน
Ekaraj Worasamutprakarn
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

กายวิภาคสำหรับแอนิเมชั่นวันจันทร์ D1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
34569

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา


คำอธิบายชั้นเรียน

กล้ามเนื้อ กระดูก การวาดและการปั้น