homePhysics3 Kru'Phooy
person
Physics3 Kru'Phooy

ผู้สอน
Miss Suda Jantarat
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ มากกว่า 4 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
Physics3 Kru'Phooy

Class ID
3460

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชาฟิสิกส์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย . บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)