ผู้สอน
benyada Laotanathworn
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

เครือข่ายและการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
34600

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


คำอธิบายชั้นเรียน

เครือข่ายและการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน