เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

4213113 การจัดแสงเงาและการประมวลผลภาพ Shading Lighting and Rendering (SLR)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

พื้นฐานการสร้างพื้นผิววัตถุ การสร้างไฟ การควบคุมค่าการประมวลผลภาพ ทฤษฎีการจัดแสง หลักการวางตำแหน่งกล้อง องค์ประกอบภาพ