เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาริกกิ้ง D2(พุธ)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การวิเคราะห์แบบจำลองสำหรับสร้างการเคลื่อนไหว การสร้างกระดูกและข้อต่อ การสร้างขีดจำกัดสำหรับควบคุมแบบจำลอง การควบคุมแบบลำดับชั้น การสร้างตัวควบคุมการเคลื่อนไหว การกระจายน้ำหนักของพื้นผิวต่อกระดูก