ผู้สอน
กานต์ คุ้มภัย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 19 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

วิชาริกกิ้ง D2(พุธ)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
34605

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา


คำอธิบายชั้นเรียน

การวิเคราะห์แบบจำลองสำหรับสร้างการเคลื่อนไหว การสร้างกระดูกและข้อต่อ การสร้างขีดจำกัดสำหรับควบคุมแบบจำลอง การควบคุมแบบลำดับชั้น การสร้างตัวควบคุมการเคลื่อนไหว การกระจายน้ำหนักของพื้นผิวต่อกระดูก