เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Digital Graphic - D1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

หลักการออกแบบกราฟิก ประเภทของภาพดิจิทัล การใช้ซอฟต์แวร์ในการออกแบบกราฟิก การใช้ชุดคำสั่งทั่วไป การใช้คำสั่งพิเศษแต่งภาพ เทคนิคการปรับแต่งและตกแต่งภาพถ่าย การวาดและลงสี การจัดองค์ประกอบภาพในงานออกแบบ การออกแบบสิ่งพิมพ์ การออกแบบภาพนำเสนอสารสนเทศ การออกแบบภาพโปสเตอร์สำหรับงานแอนิเมชั่น