ผู้สอน
โกมล ศิริสมบูรณ์เวช
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 23 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

การเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้ Class Start


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
34632

สถานศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี


คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับการอบรมการใช้งานระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้ Class Start