นโยบายละการวางแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น แผน ก
ผู้สอน

นาง สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 24 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
นโยบายละการวางแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น แผน ก

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3470

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คำอธิบายชั้นเรียน

ป. โท บริหารการศึกษา กลุ่ม 2  วันอาทิตย์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.