homeนโยบายละการวางแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น แผน ก
personperson_add
นโยบายละการวางแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น แผน ก

ผู้สอน
นาง สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
นโยบายละการวางแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น แผน ก

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3470

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ป. โท บริหารการศึกษา กลุ่ม 2  วันอาทิตย์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)