homeนโยบายละการวางแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น แผน ก
person
นโยบายละการวางแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น แผน ก

ผู้สอน
นาง สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
นโยบายละการวางแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น แผน ก

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3470

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ป. โท บริหารการศึกษา กลุ่ม 2  วันอาทิตย์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)