ปรด.วิจัยและประเมินผลการศึกษา รุ่น 3
ผู้สอน

นางสาว วรญา ศรชัยญาติ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ปรด.วิจัยและประเมินผลการศึกษา รุ่น 3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3475

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

คำอธิบายชั้นเรียน

สมัครเป็นผู้เรียนค่ะไม่ใช่ผู้สอน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.