หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ 2557


ผู้สอน
กิติพงศ์ โกวิทวณิชชา
เข้าสู่ระบบเมื่อ 3 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ 2557

รหัสวิชา
34814

สถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

คำอธิบายวิชา

เอกสารหลักสูตรและรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)