homeวิชา เครือข่าย 1
personperson_add
วิชา เครือข่าย 1

ผู้สอน
อาจารย์ สิทธิโชค พรรค์พิทักษ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชา เครือข่าย 1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3487

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร ชั้นปีที่ 4


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)