homeวิชา เครือข่าย 1
person
วิชา เครือข่าย 1

ผู้สอน
อาจารย์ สิทธิโชค พรรค์พิทักษ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 10 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชา เครือข่าย 1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3487

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร ชั้นปีที่ 4


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)