homeคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
personperson_add
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ผู้สอน
นาย วิฑูรย์ ผดาเวช
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
35

สถานศึกษา
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับชั้นเรียนนี้ จะสอนเกี่ยวกับรายวิชาสำคัญๆ ของ นักศึกษาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ แต่ละชั้นปี หรือ แต่ละรุ่น น่ะครับ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)