homeศูนย์เรียนรู้เพื่อปวงชนนครพนม
personperson_add
ศูนย์เรียนรู้เพื่อปวงชนนครพนม

ผู้สอน
person
นาย คำตา ราชมณี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ศูนย์เรียนรู้เพื่อปวงชนนครพนม

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3504

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ไม่มีห้องเรียน ไม่ยึดห้องเรียน เป็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงของตนเองในบ้าน ผืนนา ไร่นา เรือกสวน ในบ้าน ในห้องครัว ในหมู่บ้าน ในสังคม เพื่อต่อยอดทางความคิดของตนเอง เพื่อจะได้อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี มีกินในท้องถิ่นของตนเอง อย่างมีความสุข


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)