homeศูนย์เรียนรู้เพื่อปวงชนนครพนม
person
ศูนย์เรียนรู้เพื่อปวงชนนครพนม

ผู้สอน
นาย คำตา ราชมณี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ศูนย์เรียนรู้เพื่อปวงชนนครพนม

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3504

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ไม่มีห้องเรียน ไม่ยึดห้องเรียน เป็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงของตนเองในบ้าน ผืนนา ไร่นา เรือกสวน ในบ้าน ในห้องครัว ในหมู่บ้าน ในสังคม เพื่อต่อยอดทางความคิดของตนเอง เพื่อจะได้อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี มีกินในท้องถิ่นของตนเอง อย่างมีความสุข


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)