homeสุขศึกษาพลศึกษาชั้น ม.1
personperson_add
สุขศึกษาพลศึกษาชั้น ม.1

ผู้สอน
นายศุภชัย หนูแก่นเพชร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
สุขศึกษาพลศึกษาชั้น ม.1

หมายเลขของวิชา (Class ID)
35060

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

แบบเก็บคะแนนรายตัวชี้วัดวิชาสุขศึกษาพลศึกษาชั้นม.1


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)