ผู้สอน
นาย อุดร จิตจักร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เมื่อวาน

ชื่อชั้นเรียน

ห้องเรียนรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ การเกษตร 1/2555


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3508

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


คำอธิบายชั้นเรียน

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ การเกษตร 2