homeนายศิวกร เสมาทอง (อีอ้วน) ปวช 1/6 เลขที่ 18
person
นายศิวกร เสมาทอง (อีอ้วน) ปวช 1/6 เลขที่ 18

ผู้สอน
นาย ศิวกร เสมาทอง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
นายศิวกร เสมาทอง (อีอ้วน) ปวช 1/6 เลขที่ 18

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3514

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เลขที่ 18


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)