homeนายศิวกร เสมาทอง (อีอ้วน) ปวช 1/6 เลขที่ 18
personperson_add
นายศิวกร เสมาทอง (อีอ้วน) ปวช 1/6 เลขที่ 18

ผู้สอน
person
นาย ศิวกร เสมาทอง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
นายศิวกร เสมาทอง (อีอ้วน) ปวช 1/6 เลขที่ 18

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3514

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เลขที่ 18


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)