นายศิวกร เสมาทอง (อีอ้วน) ปวช 1/6 เลขที่ 18

คำอธิบายชั้นเรียน

เลขที่ 18