ผู้สอน
ดร. ดร.วรินทร บุญยิ่ง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

354423: Personnel Administration


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3517

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยนเรศวร


คำอธิบายชั้นเรียน

Concepts of personnel administration in education,  central organizations for personnel administration in education,  functions of administrators for personnel administration in education