homeวิจัยในชั้นเรียน
person
วิจัยในชั้นเรียน

ผู้สอน
นาย วรรษพล มะหลีแก้ว
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิจัยในชั้นเรียน

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3538

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ให้นักศึกษาทุกคน จอง หัวข้อวิจัยในชั้นเรียน ได้ที่นี่เท่านั้นนะครับ....ห้ามซ้ำเพื่อน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)