วิจัยในชั้นเรียน


ผู้สอน
นาย วรรษพล มะหลีแก้ว
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 8 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิจัยในชั้นเรียน

Class ID
3538

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คำอธิบายวิชา

ให้นักศึกษาทุกคน จอง หัวข้อวิจัยในชั้นเรียน ได้ที่นี่เท่านั้นนะครับ....ห้ามซ้ำเพื่อน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)