ผู้สอน
นางสาว สุภักดิ์พร สมเปาจี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

การเรียงแบบยาก


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3566

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


คำอธิบายชั้นเรียน

การเรียงแบบยาก