homeกราฟ
person
กราฟ

ผู้สอน
ณัฐวัตร แสงประสิทธิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
กราฟ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3567

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ชั้นเรียนนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน โครงสร้างข้อมูล โดยการศึกษาเรื่องกราฟตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมายตามที่อาจารย์ได้กำหนดไว้


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)