กราฟ

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน โครงสร้างข้อมูล โดยการศึกษาเรื่องกราฟตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมายตามที่อาจารย์ได้กำหนดไว้