homeMER633 การวิจัยเชิงคุณภาพ (ปริญญาโท)
personperson_add
MER633 การวิจัยเชิงคุณภาพ (ปริญญาโท)

ผู้สอน
พิศมัย รัตนา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
MER633 การวิจัยเชิงคุณภาพ (ปริญญาโท)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3581

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

MER633 การวิจัยเชิงคุณภาพ   จำนวน 3 หน่วยกิต

เปิดสอน 2 ห้องเรียน ได้แก่

M01  สอนวันศุกร์ เวลา 8.30 - 11.30 น.    ห้อง 12-407

S01 สอนวันอาทิตย์ เวลา 8.00-11.00 น.  ห้อง 12-405

 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)