homeScience_of_Art::09-040-216
personperson_add
Science_of_Art::09-040-216

ผู้สอน
นาย สมศักดิ์ สุคำภา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
Science_of_Art::09-040-216

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3583

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 

ศึกษาวิทยาศาสตร์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปะตั้งแต่ยุคเรอเนสซองซ์เป็นต้นมา พัฒนาการของการถ่ายภาพนับตั้งแต่ดาร์วินซี ได้ใช้กล้องถ่ายรูปออบสกูราในการวาดภาพ การนำเลนส์และวัสดุไวแสงต่างๆ เข้ามาใช้เพื่อประโยชน์ในงานศิลปะ ภาพเคลื่อนไหวของมายบริดจ์ สิ่งประดิษฐ์ของเอดิสัน และดิกสัน พัฒนาการในการบันทึกเสียง โดยลำดับพัฒนาการของสิ่งประดิษฐ์ วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ควบคู่กับงานศิลปะที่เกิดขึ้นในแต่ละ

ยุคสมัย จนถึงปัจจุบัน 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)