homeScience_of_Art::09-040-216
person
Science_of_Art::09-040-216

ผู้สอน
นาย สมศักดิ์ สุคำภา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
Science_of_Art::09-040-216

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3583

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

 

ศึกษาวิทยาศาสตร์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปะตั้งแต่ยุคเรอเนสซองซ์เป็นต้นมา พัฒนาการของการถ่ายภาพนับตั้งแต่ดาร์วินซี ได้ใช้กล้องถ่ายรูปออบสกูราในการวาดภาพ การนำเลนส์และวัสดุไวแสงต่างๆ เข้ามาใช้เพื่อประโยชน์ในงานศิลปะ ภาพเคลื่อนไหวของมายบริดจ์ สิ่งประดิษฐ์ของเอดิสัน และดิกสัน พัฒนาการในการบันทึกเสียง โดยลำดับพัฒนาการของสิ่งประดิษฐ์ วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ควบคู่กับงานศิลปะที่เกิดขึ้นในแต่ละ

ยุคสมัย จนถึงปัจจุบัน 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)