เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Science_of_Art::09-040-216

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

 

ศึกษาวิทยาศาสตร์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปะตั้งแต่ยุคเรอเนสซองซ์เป็นต้นมา พัฒนาการของการถ่ายภาพนับตั้งแต่ดาร์วินซี ได้ใช้กล้องถ่ายรูปออบสกูราในการวาดภาพ การนำเลนส์และวัสดุไวแสงต่างๆ เข้ามาใช้เพื่อประโยชน์ในงานศิลปะ ภาพเคลื่อนไหวของมายบริดจ์ สิ่งประดิษฐ์ของเอดิสัน และดิกสัน พัฒนาการในการบันทึกเสียง โดยลำดับพัฒนาการของสิ่งประดิษฐ์ วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ควบคู่กับงานศิลปะที่เกิดขึ้นในแต่ละ

ยุคสมัย จนถึงปัจจุบัน