homeการเรียนรู้วัฒนธรรมและสังคมไทยผ่านปราชญ์ชาวบ้าน
personperson_add
การเรียนรู้วัฒนธรรมและสังคมไทยผ่านปราชญ์ชาวบ้าน

ผู้สอน
person
นางสาว เบญจพร อุพรม
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การเรียนรู้วัฒนธรรมและสังคมไทยผ่านปราชญ์ชาวบ้าน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3586

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การเรียนรุ้วัฒนธรรมและสังคมไทยผ่านปราชญ์ชาวบ้าน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)