home 30704309 Computer Networks
person
30704309 Computer Networks

ผู้สอน
ดร. ศราวุธ ราชมณี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
30704309 Computer Networks

หมายเลขของวิชา (Class ID)
35878

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ระบบเครือข่ายเบื้องต้น อุปกรณ์เครือข่าย ซอฟต์แวร์เครือข่าย ฟิสิคัลเลเยอร์ ดาต้าลิ้งก์ เลเยอร์ เน็ตเวิร์กเลเยอร์ ทรานสปอร์ตเลเยอร์ แอปพลิเคชั่นเลเยอร์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)