ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

ศรีภา สายซอ

โรงเรียนเมืองแพร่

คำอธิบายชั้นเรียน

มีนักเรียนทั้งหมดปีนี้ 13 คน