เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาง ศรีภา สายซอ

โรงเรียนเมืองแพร่

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

มีนักเรียนทั้งหมดปีนี้ 13 คน