หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานด้านการเกษตร1-2562


ผู้สอน
นาย อุดร จิตจักร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 23 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานด้านการเกษตร1-2562

Class ID
35942

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คำอธิบายวิชา

หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานด้านการเกษตร1-2562


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)