homeEED 4901 วิจัยในชั้นเรียนระดับประถมศึกษา (วมส. จันทร์)
person
EED 4901 วิจัยในชั้นเรียนระดับประถมศึกษา (วมส. จันทร์)

ผู้สอน
ทิพย์เกสร กำปนาท
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
EED 4901 วิจัยในชั้นเรียนระดับประถมศึกษา (วมส. จันทร์)

หมายเลขของวิชา (Class ID)
35981

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

EED 4901 วิจัยในชั้นเรียนระดับประถมศึกษา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)