homeชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/63
person
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/63

ผู้สอน
นาย วุฒิชัย กัณหา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/63

หมายเลขของวิชา (Class ID)
36030

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชาคอมพิวเตอร์ 2563


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)