homeMBC0601 : การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์
personperson_add
MBC0601 : การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์

ผู้สอน
Wanchalerm Poldee
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 ชั่วโมงที่แล้ว

ชื่อวิชา
MBC0601 : การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์

หมายเลขของวิชา (Class ID)
36126

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

-


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)