homeMBC0601 : การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์
personperson_add
MBC0601 : การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์

ผู้สอน
Wanchalerm Poldee
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
MBC0601 : การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
36126

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

-


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)