homeBIS0603 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ(N01)
personperson_add
BIS0603 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ(N01)

ผู้สอน
นางสาว เบญจมาภรณ์ คงชนะ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
BIS0603 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ(N01)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
36178

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)