ผู้สอน
นางสาว สุชาวดี รอดพาล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

การเรียนรู้วัฒนธรรมและสังคมไทยผ่านปราชญ์ชาวบ้าน


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3619

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


คำอธิบายชั้นเรียน

 การเรียนรู้วัฒนธรรมและสังคมไทยผ่านปราชญ์ชาวบ้าน