home1201 301 Models and Application in Management Science 1/2562
person
1201 301 Models and Application in Management Science 1/2562

ผู้สอน
Assoc.Prof. Wirat Phongsiri
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
1201 301 Models and Application in Management Science 1/2562

หมายเลขของวิชา (Class ID)
36346

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การคิดและการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ การกำหนดปัญหา การสร้างโมเดลคณิตศาสตร์แทนระบบปัญหา การแก้ปัญหาโดยการหาคำตอบที่เหมาะสมที่สุด


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)