homeMicoeconomics2
person
Micoeconomics2

ผู้สอน
คมกริช วงศ์แข
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 23 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
Micoeconomics2

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
36483

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

1/2562


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)