homeTHAI FDA 62/3 (ปีการศึกษา 2562 รุ่น 3) แขนงสารสนเทศด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
personperson_add
THAI FDA 62/3 (ปีการศึกษา 2562 รุ่น 3) แขนงสารสนเทศด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ผู้สอน
นาย กฤษดา ลิมปนานนท์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
THAI FDA 62/3 (ปีการศึกษา 2562 รุ่น 3) แขนงสารสนเทศด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
36570

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นห้องเรียนสำหรับการเรียนการสอนแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้การกำกับดูแลยา มุ่งเน้นศึกษาทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศการกำกับดูแล สำหรับนักศึกษฝึกปฏิบัติวิชาชีพเภสัชกรรม ประจำปีการศึกษา 2562


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)