homeObject-Oriented Analysis and Design (1/2562)
person
Object-Oriented Analysis and Design (1/2562)

ผู้สอน
person
สล้าง มุสิกสุวรรณ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
Object-Oriented Analysis and Design (1/2562)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
36595

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การวิเคราะห์และพัฒนาระบบในเชิงวัตถุ ทฤษฎีและกรรมวิธีของการออกแบบเชิงวัตถุ การวิเคราะห์ความต้องการของระบบ การวิเคราะห์ระบบ การออกแบบระบบ การจัดทำเอกสารด้วย UML


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)