homeObject-Oriented Analysis and Design (1/2562)
personperson_add
Object-Oriented Analysis and Design (1/2562)

ผู้สอน
person
สล้าง มุสิกสุวรรณ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
Object-Oriented Analysis and Design (1/2562)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
36595

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การวิเคราะห์และพัฒนาระบบในเชิงวัตถุ ทฤษฎีและกรรมวิธีของการออกแบบเชิงวัตถุ การวิเคราะห์ความต้องการของระบบ การวิเคราะห์ระบบ การออกแบบระบบ การจัดทำเอกสารด้วย UML


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)