homeเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ บช.1 สมทบ
personperson_add
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ บช.1 สมทบ

ผู้สอน
จรูญ พิพัฒน์ธนาพงศ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ บช.1 สมทบ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
36668

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)