homeวิชาวิทยาศาสตร์ 6 : 2562
person
วิชาวิทยาศาสตร์ 6 : 2562

ผู้สอน
เดชมณี เนาวโรจน์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชาวิทยาศาสตร์ 6 : 2562

หมายเลขของวิชา (Class ID)
36785

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชาวิทยาศาสตร์ 6 iรหัสวิชา ว23102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 3 ชม./สัปห์ดา จำนวน 1.5 หน่วยการเรียน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)