homeวิทยาศาสตร์หรรษาพาสนุก ระดับประถมศึกษาปีที่ 5
personperson_add
วิทยาศาสตร์หรรษาพาสนุก ระดับประถมศึกษาปีที่ 5

ผู้สอน
นาย ธีระวัฒน์ ถามูลเลด
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิทยาศาสตร์หรรษาพาสนุก ระดับประถมศึกษาปีที่ 5

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
36896

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิทยาศาสตร์หรรษาพาสนุก ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยสร้างขึ้นเพื่อประกอบการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)