homeวิชา ระบบฐานข้อมูล สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยนครพนม
person
วิชา ระบบฐานข้อมูล สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยนครพนม

ผู้สอน
นางสาว อนุชาวดี ไชยทองศรี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชา ระบบฐานข้อมูล สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยนครพนม

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3701

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชา ระบบฐานข้อมูล สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยนครพนม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)