วิชา ระบบฐานข้อมูล สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยนครพนม
ผู้สอน

นางสาว อนุชาวดี ไชยทองศรี

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เดือนที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
วิชา ระบบฐานข้อมูล สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยนครพนม

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3701

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยนครพนม

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา ระบบฐานข้อมูล สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยนครพนม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.