homeวิชา ระบบฐานข้อมูล สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยนครพนม
personperson_add
วิชา ระบบฐานข้อมูล สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยนครพนม

ผู้สอน
นางสาว อนุชาวดี ไชยทองศรี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชา ระบบฐานข้อมูล สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยนครพนม

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3701

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา ระบบฐานข้อมูล สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยนครพนม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)