homeวิชา ภาษาไทย ง่ายนิดเดียว
personperson_add
วิชา ภาษาไทย ง่ายนิดเดียว

ผู้สอน
นางสาว ศยามล เพียภูเขียว
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชา ภาษาไทย ง่ายนิดเดียว

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
37011

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนโจด

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาภาษาไทย เป็นการเรียนรู้เรื่องหลักเกณฑ์ทางภาษา เรื่อง คำ และชนิดของคำ การรู้จักใช้คำให้ถูกต้องตามชนิดและหน้าที่จะช่วยให้ใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และบุคคลทั่วไป


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)