homeการงานอาชีพและเทคโนโลยี
personperson_add
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ผู้สอน
นาย ภัทรพิชญ์ เกตุคำ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
37033

สถานศึกษา
โรงเรียนดอนยานางศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

จัดทำขึ้นเพื่อการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ทำการสอนในเรื่อง การใช้งานคอมพิวเตอร์ การใช้งานอินเทอร์เน็ต การใช้โปรแกรมประยุกต์ในระบบคอมพิวเตอร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)