homeการงานอาชีพและเทคโนโลยี
person
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ผู้สอน
นาย ภัทรพิชญ์ เกตุคำ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
37033

สถานศึกษา
โรงเรียนดอนยานางศึกษา

คำอธิบายวิชา

จัดทำขึ้นเพื่อการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ทำการสอนในเรื่อง การใช้งานคอมพิวเตอร์ การใช้งานอินเทอร์เน็ต การใช้โปรแกรมประยุกต์ในระบบคอมพิวเตอร์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)